Edicions anteriors
    Programacions   

    Fotos

  Curts

 
      

XXVI MARATÓ DE CINEMA FANTÀSTIC I DE TERROR


16a edició del Concurs de Curts Fantàstics i de Terror de Sants

DE L' 17 AL 22 DE NOVEMBRE de 2014


El Comitè Organitzador convoca el XVI Concurs de Curts Fantàstics i de Terror amb la idea de continuar promovent i de donar a conèixer els treballs dels nous realitzadors del gènere.

 

 XXVI MARATÓ DE CINE FANTÀSTIC I DE TERROR DE SANTS

 
Bases de la XVI edició del  Concurs de Curts Fantàstics i de Terror de Sants 2014

1. Podran participar-hi realitzadors a títol individual o col·lectiu.

2. Hi podran concursar curtmetratges en cine o vídeo.

3. Les obres hauran de pertànyer al gènere fantàstic i de terror.

4. No hi ha limitació pel que fa al nombre d’obres presentades per un mateix autor, però totes s’hauran de lliurar acompanyades d’un full d’inscripció. Els treballs tindran una durada màxima de 15 minuts. El jurat es reserva el dret de projectar, fora de concurs, els curts de durada superior, no obstant podran optar a guanyar el premi del públic. Les pel·lícules es presentaran en versió castellana o catalana, o subtitulades en qualsevol d’aquests dos idiomes.

5. Les obres es podran presentar en línia  a través de movibeta o en format DVD.

6. La data màxima per inscriure-s’hi és el 5 de setembre de 2014; les obres lliurades després d’aquesta data quedaran fora de concurs. Les inscripcions s’hauran de presentar a les Cotxeres de Sants: Sants, 79 - 08014 Barcelona - Tel. 93 291 87 01- Fax 93 291 88 99.

7. Seran admeses totes les produccions de 2013 i 2014 però quedaran excloses aquelles que hagin estat presentades en edicions anteriors.

8. El jurat, escollit pel Comitè Organitzador de la XXVI Marató de Cinema Fantàstic i Terror de Sants, seleccionarà entre les obres presentades aquelles que han de configurar la programació de curtmetratges que tindrà lloc a l’auditori de les Cotxeres de Sants del 17 al 21 de novembre. Les obres seleccionades es donaran a conèixer el 20 d’octubre del 2014, a la pàgina web:www.cotxeres-casinet.org/marato
Les decisions del jurat seran inapel·lables.


9. S’estableixen els premis següents:

a) Millor curt: Premi especial Pere Garcia  Plensa, 666 € + estatueta
b) Millor curt d’animació: 666 € + estatueta            
c) Millor curt curt: 666 € + estatueta  (duració màxima de 3')
d) Millor curt en català: 666 € + estatueta
e) Premi especial Chicha Cutre: 666 € + estatueta
f)  Premi públic: 300 € + estatueta

El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si així ho considera oportú.

S’aplicarà la retenció que estableix Hisenda d’acord amb la legislació vigent.

 

10. Els premis es faran públics i es projectaran durant la Marató del 2014.

11. L’organització podrà utilitzar fragments de les obres finalistes per a la difusió del certamen als mitjans de comunicació.

12. Les despeses de tramesa de les obres aniran a càrrec dels concursants.

13. La presentació d’una obra implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

DADES DEL CURTMETRATGE

TÍTOL.....................................................................................................................................................................................................
DIRECTOR............................................................................................................................................................................................ ADREÇA....................................................................................................................................................... CP...................................
TELÈFON.............................................................................POBLACIÓ...............................................................................................
PRODUCTORA......................................................................................   CIUTAT    ............................................................................
e-mail ......................................................................................................................................................................................................
ANY/SINOPSI..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
FORMAT..................................................................................................................................................DURACIÓ...............................


El meu curt es pot visionar en l'adreça d'internet
:................................................................................................

Autoritzo a fer difusió del curt en la web oficial del festival:    Sí                   No 

Autoritzo que es facilitin les meves dades per a altres festivals:     Sí                   No 

        ......................................................................................................................................................................

 

 La inscripción podrá realizarse ON LINE, a través de  movibeta. El precio oscila entre 1,5€ y 4€. (Una vez subida la obra, se le pedirán una serie de datos que conformarán la hoja de inscripción, el participante que realiza el envío on line no tiene que enviar nada más por correo postal o e-mail. El contenido es privado y solo accesible por el festival y sus colaboradores.

Consulta los archivos recomendados para que tu película se vea lo mejor posible http://festival.movibeta.com/web/controllers/siteController.php?action=5
 
. Consulta las preguntas frecuentes sobre el funcionamiento del envío on line.
Cualquier duda será atendida en la dirección de correo info@movibeta.com os recomendamos emplear Google Chrome o Mozilla para realizar la subida.


 


SUBFILMS      SILMARIL      MECANOSCRIT                  DIABLES DE SANTS

COTXERES-CASINET SECRETARIAT D'ENTITATS