BASES DEL CONCURS

 

 1. Hi podran participar artistes nascudes a partir de l’any 1988 i fins l’any 2007.
 2. Els i les artistes han de concursar a títol individual i no com a col·lectiu.
 3. El tema i la tècnica són de lliure elecció. Entenem les arts visuals en un sentit ampli i valorem positivament el risc formal i la investigació de noves formes de transmetre mitjançant l’art.
 4. El termini per a la presentació de propostes és fins al 25 d’octubre de 2023, a les 18.30 hores.
 5. És indispensable que les obres presentades siguin originals.
 6. Es podran presentar a concurs un màxim de 2 obres per artista. Les que s’han de penjar hauran d’anar preparades per poder fer-ho. S’adjuntarà una fotografia de com s’ha d’exposar en el cas que l’obra estigui formada per més d’una peça.
 7. Les obres que es presentin per a instal·lacions es podran presentar en format digital i hauran de tenir unes dimensions que s’ajustin a les mides i als mitjans tècnics de què disposen les sales d’exposicions de Cotxeres-Casinet.
 8. El jurat farà una preselecció d’obres a concurs tenint en compte la qualitat de les obres i l’adequació a l’espai expositiu.
 9. El jurat encarregat d’escollir les propostes estarà format per la Comissió de selecció d’exposicions de Cotxeres-Casinet i una selecció de joves vinculats a les arts visuals.
 10. Els premis podran declarar-se deserts.
 11. S’estableixen els premis següents:

a) Primer premi: 800 € i exposició a la Sala Lluïsa Franch de Cotxeres de Sants

b) Segon premi: 400 € i exposició a l’Aparador de Casinet d’Hostafrancs

c) Premi popular: 100 € i exposició a l’Aparador de Casinet d’Hostafrancs

Els premis estan sotmesos a les retencions legals establertes.

 1. Els i les artistes autores de les obres premiades i seleccionades cediran gratuïtament tots els drets d’ús i reproducció.
 2. La presentació de les obres pot fer-se personalment o per correu (a ports pagats) al Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79, i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

a) Butlleta d’inscripció (disponible per descàrrega a www.cotxeres-casinet.org)

b) Fotocòpia del DNI

c) Dossier gràfic amb un mínim de vuit fotografies de 8 peces diferents (una per peça) de l’obra recent de l’artista

d) Obra, on haurà de figurar el títol

Les obres seleccionades estaran exposades del 31 d’octubre al 18 de novembre de 2023 a la Sala Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants, on es farà una votació popular.

Butlleta d’inscripció: Butlleta

 

Cotxeres de Sants

C/ de Sants, 79 – 08014 Barcelona – Tel. 932 918 701 Fax 932 918 899

alex@secretariat.cat

 

Casinet d’Hostafrancs

C/ del Rector Triadó, 53 – 08014 Barcelona – Tel. 934 230 440 Fax 932 892 093

 

Dia:

Hora:

Lloc: 16è Concurs d'Art Jove