Activitats complementàries

Per tal d’enriquir l’experiència dels usuaris i aprofundir en el seu coneixement del fet artístic i cultural, proposem activitats que complementen la programació d’exposicions del centre. Tallers, xerrades, visites guiades, etc., que ens aportaran un coneixement més ampli de la feina de l’artista i dens ensenyaran noves maneres de relacionar-nos amb la cultura.