Nº metres:  82 m² (planta)
Capacitat:  90 persones assegudes 
Mobiliari: 90 cadires fixes
Sala condicionada per a projeccions i conferències

 

Preu de la Sala
Particulars i empreses: 35 € preu hora
Associacions i entitats: 15 € preu hora

Preus sense I.V.A.

 

*Serveis complementaris:
Equips: pissarra, so, projector i pantalla (2×2 m)
Personal: técnic i personal complementari

* El preu de tots aquests serveis es calcularan en funció de la demanda que es faci a la sol·licitud.