Premis en metàl·lic. Més de 20.000 € en premis. Els premis en metàl·lic es lliuraran per estricte ordre de classificació.

Els premis de general i tram no seran acumulables, així doncs aquells esportistes que puguin optar a dos premis, rebran el premi de major valor econòmic. En cas de tenir el mateix valor, s’emportarà el premi de franja. Els premis de franges d’edat si que es podran acumular amb un premi de franja d’ELO o de la general. Per als premis de franges d’edat només es podrà participar en la categoria que correspongui segons l’edat.

 

Per distribuir els esportistes en les categories de franges d’ELO s’aplicarà per la distribució en trams la normativa del Circuit català.

 

El primer elo que s’utilitzarà per a la classificació, serà el FIDE. En el seu defecte, els participants amb elo català se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo FEDA per a esportistes de la resta de federacions territorials estatals sense elo FIDE. Els esportistes que no pertanyen a la FCE i que no tinguin elo FIDE o en el seu defecte elo FEDA, no puntuaran per a trams.

 

Els esportistes opten als premis del grup on han participat, sense cap possibilitat d’optar als premis dels altres grups.

 

Els participants que no juguin la desena ronda perdran tots els drets assolits.

 

 

  1. Llistat de premis

 

 

 

Premis per trams

 

 

  1. Llistat de premis Grup B

 

  1. Llistat de premis Grup C

 

Per poder cobrar els premis, serà necessari:

El premis en metàl·lic seran pagats per transferència bancària i estan sotmesos a la retenció fiscal corresponent reflectida a la llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Per fer el pagament caldrà aportar còpia del DNI i número de compte bancari on es farà l’ingrés. En cas de menors d’edat caldrà la còpia del DNI del seu representant legal i la signatura d’aquest.
Els premis en metàl·lic tenen una vigència de 3 mesos.

 

PREMIS PER FRANGES D’EDATS

GRUP A

– Trofeu per al millor sub-14 (anys 2009 i posteriors)
– Trofeu per al millor sub-16 (anys 2007 i 2008)
– Trofeu per als millor veterà + 60 anys nascuts el 1963 i anteriors sense títol internacional de MI o GM.

GRUP B

– Trofeu per al millor sub-14 (anys 2009 i posteriors)
– Trofeu per al millor sub-16 (anys 2007 i 2008)
– Trofeu per als millor veterà + 60 anys nascuts el 1963 i anteriors

GRUP C

– Trofeu per al millor sub-10 (nascuts 2013 i posteriors)
– Trofeu per al millor sub-12 (anys 2011-2012)
– Trofeu per al millors vetarà + 60 anys nascuts el 1963 i anteriors

 

Trofeus per a les classificacions individuals.

 

Trofeu per als 3 primers classificats de la General de cada grup
Trofeu per al campió de cada tram dels grups A i B.

  1. Guardons i trofeus per a la classificació per equips.

Trofeu per als 2 primers clubs classificats.

Opten a aquest premi els clubs que tinguin 4 o més jugadors participant a l’Obert, independentment del grup en què juguin. La puntuació del premi per equips s’obtindrà sumant la classificació ponderada dels 4 millors jugadors de cada club de la següent manera:

 

        – GRUP A: suma directament la classificació. Així, el 5è classificat dóna 5 punts.

 

        – GRUP B i C: es multiplica per dos la xifra de la classificació. Així, el 5è classificat al B o al C dóna 10 punts (2 x 5).

 

Guanya el club que menys punts faci. Trofeus per els dos primers clubs classificats.

 

Vols contactar amb nosaltres?

Contactar

Patrocinadors