Restriccions i recomanacions en vigor a partir del 22 d’octubre

 

          

 

Ús de mascareta 
L’ús de mascareta és obligatori per a totes les persones més grans de 6 anys:

• A la via pública i en espais a l’aire lliure, quan hi hagi aglomeracions i no sigui possible mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres entre persones, tret que siguin convivents.
• Als espais interiors d’ús públic (biblioteques, equipaments, hospitals…) o que es trobin oberts al públic (comerços, restaurants, cinemes, teatres, gimnasos…).
• A tots els mitjans de transport públic, incloses les andanes, estacions de viatgers i els telefèrics. També als vehicles privats si les persones ocupants no són convivents.
• Als esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure (com ara espectacles i concerts) si les persones assistents están dempeus, o si están assegudes i no es pot mantenir la distància d’1,5 metres, tret que siguin convivents.

I es pot estar sense mascareta:
• A la via pública i l’aire lliure sempre que es pugui mantenir la distància d’1,5 metres, tret si és un grup de persones convivents.

Com a mesura de precaució, es recomana utilitzar sempre la mascareta, tant a l’aire lliure com en espais tancats, públics o privats.

 

Reunions socials 
• Les reunions i trobades familiars i socials poden ser de més de deu persones.
• Tot i això, es recomana limitar les trobades a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de persones convivents.
• A les reunions en què es concentrin persones en espais públics, entre la 1.00 i les 6.00 h, no es permet consumir aliments ni begudes. Es prohibeix el consum compartit d’alcohol a la via pública.
• A les reunions socials no hi poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
• Està prohibit fumar a la via pública si no es pot mantenir una distància de dos metres entre persones. Tampoc es pot fumar en esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure.
• Cal continuar mantenint les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de la mascareta.

 

Activitats i equipaments culturals
• Ús obligatori de mascareta a totes les activitats.
• Cinemes, teatres, auditoris, circs, sales de concert i espais habilitats per dur-hi a terme espectacles públics: aforament del 100%. S’elimina el nombre màxim d’espectadors.
• Per als concerts, festivals de música i activitats musicals que es facin a peu dret i en interior s’han d’aplicar les mateixes condicions que al sector de l’oci nocturn: certificat covid i 80% d’aforament.
• Quan s’hi puguin concentrar més de 1.000 persones: amb control d’aglomeracions. Es recomana la ventilació reforçada si es tracta d’espais tancats.
• Museus, biblioteques, arxius i sales d’exposicions: aforament del 100%.
• Activitats de la cultura popular i tradicional: amb control d’aglomeracions tant a l’aire lliure com en espais tancats. Es recomana la ventilació reforçada si tenen lloc en espais tancats.

 

Equipaments cívics
• Aforament del 100% en activitats cíviques i comunitàries.

 

Per a més informació: www.barcelona.cat/covid19/ca/mesures-contra-la-covid-19-barcelona

Vols contactar amb nosaltres?

Contactar