En el marc del projecte expositiu “PasadoMañana” el col·lectiu proposa una activitat en la qual els/les participants, junt amb els membres del col·lectiu, generaran noves fotografies que s’incorporaran a l’exposició i a un fanzine, passant així a formar part del projecte “PasadoMañana“.

La sessió és oberta a tothom, amb o sense càmera professional.

Aquesta activitat consta de tres parts:

Primera part: breu introducció al projecte “PasadoMañana” i al sistema de treball de Colectivo Juan Nadie.
Segona part: sortida fotogràfica lliure pel barri de Sants amb els membres del col·lectiu.
Tercera part: tornada al centre i visualització de totes les fotografies preses per cadascun dels participants.
El Colectivo Juan Nadie farà, a posteriori de l’activitat, dues seleccions, la de les fotografies que s’incorporaran a l’exposició fent créixer el projecte, i la de les fotografies que es faran servir al fanzine.

Dia: 18/06/2022

Hora: 10.30h

Lloc: -Reservar entrades