COTXERES-CASINET    Espai d'art - Art Jove
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC
             
   

 

11è CONCURS D’ART JOVE  Cotxeres-Casinet

 

 

 Bases

 

 1. Hi podran participar artistes que hagin nascut a partir de l’any 1983.

 

 2. Els artistes han de concursar a títol individual i no com a col·lectiu.

 

 3. El tema i la tècnica són de lliure elecció.

 

 4. El termini per a la presentació de propostes és fins al 29 d’octubre de 2018, a les 18.30 h.

 

 5. És indispensable que les obres presentades siguin originals i no premiades a cap altre concurs.

 

 6. Els artistes podran presentar a concurs un màxim de 2 obres.

 

 7. Els artistes que presentin quadres podran presentar obres que no excedeixin de 100 x 100 cm. i emmarcades.  

 

 8. Els artistes que presentin escultures hauran de ser treballs que no excedeixin de 1,50 x 0,75 x 0,75 m. 

 

 9. Els artistes per a instal·lacions podran presentar les obres en format digital i hauran de tenir unes dimensions que s’ajustin a les mides i als mitjans tècnics de què 

    disposen les sales d’exposicions de Cotxeres-Casinet.

 

10. El jurat encarregat d’escollir les propostes estarà format per la Comissió de selecció d’exposicions de Cotxeres-Casinet.

 

11. Els premis podran declarar-se deserts.

 

12. S’estableixen els premis següents:
 

             a) Primer premi: 800 € i exposició a Cotxeres

             b) Segon premi: 400 € i exposició a Casinet

             c) Premi popular: 100 € i exposició a Casinet
 

     Els premis estan sotmesos a les retencions legals establertes.

 

13. Els artistes autors de les obres premiades i seleccionades cediran gratuïtament tots els drets d’ús i reproducció.

 

14. La presentació de les obres pot fer-se personalment o per correu (a ports pagats) al Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79, i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
 

             a) Butlleta d’inscripció

             b) Fotocòpia del DNI 

             c) Dossier gràfic amb un mínim de vuit fotografies de l’obra artística recent

             d) Obra, on haurà de figurar el títol

 

15. Les obres presentades guanyadores es podran recollir durant els 30 dies posteriors a la finalització de les exposicions. Una vegada passat aquest termini les obres que no

      s’hagin recollit quedaran en possessió i dipòsit del centre. 

 

16. Les obres presentades i no seleccionades podran recollir-se a partir del 30 de novembre, i durant un màxim de 30 dies. Una vegada hagi passat aquest termini les obres

     que no s’hagin recollit quedaran en possessió i dipòsit del centre.

 

17. Totes les obres presentades estaran exposades del 31 d'octubre al 10 de novembre (inclosos) a la Sala Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants, on es farà una votació popular.
 

 

Butlleta d'inscripció  11è concurs Art-Jove Cotxeres-Casinet 2018

 
  Obra 1                                Núm............     Obra 2                                Núm............
  Títol de l’obra............................................     Títol de l’obra............................................
  ..................................................................     ..................................................................
  Tècnica i suport.........................................     Tècnica i suport.........................................
  ..................................................................     ..................................................................
  Mides.........................................................     Mides.........................................................
     

  
                                                                                                                          
Núm.............

Nom i Cognoms........................................................................................................................

D.N.I..........................................Data i lloc de naixement...........................................................

Adreça.....................................................................................................................................

Població.......................................C.P..................... Telf............................................................

e-mail....................................................................    Signatura


 

 

 Butlleta d'inscripció:
  
    

 

 

 

 

 

La participació en la convocatòria implica la total acceptació d’aquestes bases.

L'entitat organitzadora no es responsabilitza dels danys o pèrdues que puguin afectar les obres. 

Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les dades subministrades per la persona usuària quedaran incorporades en un fitxer automatitzat que serà processat exclusivament per a la finalitat descrita: la difusió d’activitats del projecte Cotxeres-Casinet.

 

Organització:
 

Col•lectiu d’Artistes de Sants

Cotxeres-Casinet

 

Per a més informació:
 

Cotxeres de Sants
 

C/ de Sants, 79 - 08014 Barcelona . Tel. 932 918 701 Fax 932 918 899

Matins: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h
Tardes: de dilluns a dijous, de 16.30 a 19 h

rosar@secretariat.cat

 

Casinet d’Hostafrancs
 

C/ del Rector Triadó, 53 - 08014 Barcelona . Tel. 934 230 440 Fax 932 892 093

Matins: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h
Tardes: dimarts i dimecres, de 16.30 a 19 h

 

www.cotxeres-casinet.org

www.bcn.es/sants-montjuïc

 

 

 

 

 

 
 
             
 Guanyadors edicions anteriors
       
             
             
             
             
             
SECRETARIAT D'ENTITATS SHB